Τετάρτη, Μαΐου 16, 2007

Θέμα: «Ένα κράτος ασφαλές, αποτελεσματικό και δίκαιο»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Θέμα: «Ένα κράτος ασφαλές, αποτελεσματικό και δίκαιο»

Τόπος: Βόλος

Ημερομηνία3 /5/2007

Συμμετέχοντες (αριθμός, βασικά χαρακτηριστικά τους): Είκοσι ένας (21)

Νομάρχης, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Στελέχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας

Διάρκεια: Ώρες τρεις (3)

Απόψεις που εκφράστηκαν

· Βασικός ομιλητής 1:Κώστας Καραμπάτσας

Η ομιλία διήρκεσε περίπου .25 λεπτά. και επικεντρώθηκε στα θέματα: Α. Παρουσίαση του προγράμματος σε γενικές γραμμές . Αναπτύχθηκε το όραμα για μια δίκαιη κοινωνία. ΄Εγινε αναφορά α)στις γενικές αρχές του προγραμματικού πλαισίου(εμπιστοσύνη, αξιολόγηση, διαφάνεια, ποιότητα, συμμετοχή, λογοδοσία) β) στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις γ)στους 3 μεγάλους οραματικούς στόχους : 1. Ισχυρή περιφέρεια /.Επιτελική Κυβέρνηση 2.κοινωνική συμφωνία 3. Βιώσιμη ανάπτυξη και δ)σχολιάστηκαν λέξεις- κλειδιά ( αναδιανομή). Παρουσιάστηκε η οριζόντια διάρθωση του προγράμματος, οι εννέα θεματικές ενότητες και οι βασικές αρχές .

Β. Ειδικότερα: αναπτύχθηκε το κεφάλαιο VII “ Ένα κράτος ασφαλές, αποτελεσματικό και δίκαιο»: οι μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα, το εκλογικό σύστημα, η σχέση επιτελικής κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, τα θέματα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών ,οι εσωτερικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών παντού.

· Στη συνέχεια, πήραν το λόγο 15 συμμετέχοντες και εξέφρασαν τις εξής απόψεις :

Απόψεις για το Κεφάλαιο Ι. “...Γνώση για όλους-τεχνολογία παντού..” του προγράμματος: Μίλησαν 10 συμμετέχοντες και τα βασικά συμπεράσματα / συγκεκριμένες προτάσεις / μέτρων πολιτικής είναι:

Το 10% του ΑΕΠ να δοθεί στην Παιδεία

Αύξηση του μισθού των εκπαιδευτικών

«Η τσάντα στο σπίτι»: να υλοποιηθεί/ να γίνονται όλα στο σχολείο

Να καταργηθούν τα φροντιστήρια/ να φύγει το βάρος του φροντιστηρίου από την οικογένεια

Να γίνει αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης

Σύνδεση της Παιδείας με τις ανάγκες της Περιφέρειας

Να συνδεθούν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

Προσανατολισμός της εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς

Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Απόψεις για το Κεφάλαιο ΙΙ “...Μια χώρα που παράγει πλούτο- μια κοινωνία που τον μοιράζεται δίκαια..” του προγράμματος: Μίλησαν 2 συμμετέχοντες και τα βασικά συμπεράσματα / συγκεκριμένες προτάσεις / μέτρων πολιτικής είναι:

Σταθερό φορολογικό σύστημα

Επιβολή φόρων ανά Περιφέρεια

Απόψεις για το Κεφάλαιο ΙΙΙ. “....”Πράσινη οικονομία και Πράσινη συνείδηση» .

Μίλησε 1 συμμετέχων και τα βασικά συμπεράσματα / προτάσεις πολιτικής είναι:

Να τεθούν και να εφαρμόζονται κριτήρια και προδιαγραφές στην ανάπτυξη προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον από την ασυδοσία των συμφερόντων

Απόψεις για το Κεφάλαιο ΙV “...Η κοινωνική συμφωνία.”

Μίλησε 3 συμμετέχοντες και τα βασικά συμπεράσματα / προτάσεις πολιτικής είναι:

Εφαρμογή Ενιαίου μισθολογίου στα θέματα των συντάξεων

Εξασφάλιση δουλειάς για όλους

Θέσπιση ευέλικτων κριτηρίων στις προσλήψεις

Ίδρυση Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Επακριβής προσδιορισμός συγκεκριμένων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων

Kατάργηση ή αναβάθμιση του ΟΑΕΔ

Ενίσχυση της Κοινωνικής εργασίας ειδικά για άνεργους σε μεγάλη ηλικία

Δημιουργία κέντρων πληροφόρησης εργασίας

Απόψεις για το Κεφάλαιο V “... Φροντίδα για το παιδί- Υποστήριξη στην οικογένεια»

Μίλησε 1 συμμετέχων και είπε ότι διαφωνεί με τα εισοδηματικά κριτήρια στα επιδόματα

- Προτείνει το επίδομα των 2000 για κάθε παιδί να δίνεται σε όλους το ίδιο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Απόψεις για το Κεφάλαιο. VII... «Ένα κράτος ασφαλές, αποτελεσματικό και δίκαιο».

Μίλησαν 4 συμμετέχοντες και τα βασικά συμπεράσματα / συγκεκριμένες προτάσεις / μέτρων πολιτικής είναι:

Αξιοκρατία στη Δημόσια Διοίκηση(ως προς την επιλογή στελεχών)

Να δοθούν μεταβατικά στάδια στις προσλήψεις στο δημόσιο

Ο πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις από τη δημόσια διοίκηση

Εξασφάλισης ουσιαστικής διαβούλευσης ως θεσμού συμμετοχής των πολιτών παντού

Άμεση αλλαγή του εκλογικού συστήματος( σχετικά με τις μονοεδρικές, τη σταυροδοσία, τη λίστα κλπ.) Θέσπιση ευέλικτων κριτηρίων στις προσλήψεις

Ίδρυση Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Επακριβής προσδιορισμός συγκεκριμένων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων

Kατάργηση ή αναβάθμιση του ΟΑΕΔ

Ένας συμμετέχων είπε ότι..

. Διαφωνεί με το ΑΣΕΠ και προτείνει:

Άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα

Καθιέρωση αυστηρής αξιολόγησης σε ετήσια βάση

Απόψεις για το Κεφάλαιο. VIII... «Ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα».

Μίλησαν 2 συμμετέχοντες και τα βασικά συμπεράσματα / συγκεκριμένες προτάσεις / μέτρων πολιτικής είναι:

- Ίδρυση Περιφερειακού Ταμείου για τις φυσικές καταστροφές για την άμεση αποζημίωση των πληγέντων

- Ίδρυση Περιφερειακού Ιδρύματος Ανάπτυξης

- Περιφερειακή Τράπεζα Επενδύσεων με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων

Ημερομηνία:13 -5-2007

Η Υπεύθυνη τήρησης Πρακτικών

Βούλα Σχορετσανίτου

Επιμορφώτρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

Αναπληρώτρια συντονίστρια Συμβουλίου Επιμόρφωσης νομού Μαγνησίας

Πέμπτη, Μαΐου 03, 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2007
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος 2 Μαΐου 2007Πληρ. Γ.Λαρισαίος-Συντονιστής

e-mail: glarisaios@sch.gr


Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου για το νέο Προγραμματικό Πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνουν τους παρακάτω Κύκλους Διαλόγου

1.
Πέμπτη
3/5/2007
, 17:00 – 20:00 μ.μ., Θέμα: «Δημόσια
Διοίκηση:
Ένα κράτος ασφαλές, αποτελεσματικό και δίκαιο», Στελέχη
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, κτίριο ΑΝΕΜ. Εισηγητής Κ.Καραμπάτσας,
μέλος Ακαδημίας Επιμόρφωσης,
Υπεύθυνος Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
Θεσσαλίας.


2.
Σάββατο
5/5/2007
, 11:00 – 14:00 μ.μ., Θέμα : «Παιδεία:
Ένα
ανοικτό σχολείο που βλέπει στο
μέλλον»,
Εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης,
εκπαιδευτική κοινότητα, Κτιριο Σπήρερ
αίθουσα ΔΕΟΒ Εισηγήτρια Νάνσυ Πυρίνη μέλος Ακαδημίας Επιμόρφωσης.


3.
Κυριακή
6/5/2007
, 11:00 – 14:00 μ.μ., Θέμα: «Γενικές
αρχές
προγραμματικού πλαισίου ΠΑΣΟΚ – Οικονομία & Ανάπτυξη»,
κοινωνικοί εταίροι, παραγωγικοί φορείς, Συνεδριακό κέντρο
FORUM.Εισηγητής Ευθύμιος Μπάκας μέλος Ακαδημίας Επιμόρφωσης
ΠΑΣΟΚ.
Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερους κύκλους διαλόγου μπορούν να το δηλώνουν στο τηλέφωνο 2421033936.
Powered by ScribeFire.