Δευτέρα, Φεβρουαρίου 13, 2006

Επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΠΑΣΟΚ


Για τους γραμματείς και αναπληρωτές των δημοτικών οργανώσεων
Επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΠΑΣΟΚ


Επιμορφωτικό σεμινάριο, πραγματοποίησε χθες το πρωί, η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο πήραν μέρος οι γραμματείς και οι αναπληρωτές τους όλων των δημοτικών οργανώσεων και είχε ως θέμα «Μέθοδοι συμμετοχικής συζήτησης πολιτικής διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων»

Το σεμινάριο στη Μαγνησία, διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Επιμόρφωσης της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Τα σεμινάρια γίνονται με τη μέθοδο της συζήτησης και στόχος είναι η συμμετοχή όλων, ώστε να είναι η δυνατή και η διαμόρφωση θέσεων.

Ο υπεύθυνος του προγράμματος για το Νομό Μαγνησίας κ. Γιώργος Λαρισαίος τόνισε: «Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ, εδώ και ένα χρόνο, έχει ξεκινήσει σεμινάρια, εργαστήρια, επιμορφωτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε στελέχη, μέλη φίλους του κόμματος. Το περιεχόμενο αυτών των σεμιναρίων ξεκινά από θέματα επικαιρότητας, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος, τα προβλήματα της ακρίβειας, η Σοσιαλιστική Διεθνής, θέματα παιδείας, Οικονομίας, αγροτικά προβλήματα».

Στο σεμινάριο χρησιμοποιήθηκαν και βίντεο, όπου γινόταν σχολιασμός, ερωτήσεις, ενώ στο τέλος θα βγουν και τα συμπεράσματα και όπως είπε ο κ. Λαρισαίος στόχος είναι «να γίνει κατανοητό για το πώς μπορούμε να διοργανώσουμε μία συζήτηση, ώστε στο τέλος της πραγματικά να διαμορφωθούν τέτοιες απόψεις, οι οποίες θα μπορούν να καλύψουν ό,τι έχει κατατεθεί κατά τη διάρκειά τους».

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2006
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 03, 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΒόλος 3 Φεβρουαρίου 2006


Το Δεκέμβρη 2005 ολοκληρώθηκε στην Αθήνα ο πρώτος κύκλος επιμόρφωσης για τους Γραμματείς και Αναπληρωτές Γραμματείς και τους υπεύθυνους Επιμόρφωσης των Περιφερειακών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική Επιμόρφωση συνεχίζεται στο επίπεδο των Γραμματέων και Αναπληρωτών Γραμματέων των Δημοτικών Οργανώσεων σε κάθε Νομό με τη λειτουργία Εργαστηρίων Επιμόρφωσης Στελεχών και θα ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα μέχρι το Μάρτιο.

Στη Μαγνησία τα Σάββατα 4 και 11 Φεβρουαρίου 10.00 με 4.00 μμ θα λειτουργήσουν σε αίθουσα του Μεταξουργείου τα Εργαστήρια Επιμόρφωσης Στελεχών του ΠΑΣΟΚ με θέμα «Μέθοδοι Συμμετοχικής Πολιτικής Συζήτησης, Μέθοδοι Διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων».

Υπεύθυνο για την οργάνωση ων Εργαστηρίων είναι το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ και τα Συμβούλια Επιμόρφωσης του Ινστιτούτου που υπάρχουν σε κάθε Νομό. Επιμορφωτές στα Εργαστήρια θα είναι ο Κώστας Καραμπάτσας υπεύθυνος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης για τη Θεσσαλία και ο Κώστας Σάββας και η Ζωή Ακριβούλη από το Συμβούλιο Επιμόρφωσης Λάρισας.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις επιμορφωτικές αυτές δραστηριότητες είναι σύμφωνη με τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας. Σε κύκλους των 20-25 ατόμων ειδικοί επιμορφωτές εισηγούνται το θέμα και ακολουθούν ενεργητικές δραστηριότητες μάθησης από τους επιμορφούμενους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα σε ομάδες και ατομικά να διατυπώνουν τις γνώμες και απόψεις τους ώστε συλλογικά να διαμορφώνονται θέσεις και προτάσεις.

Το Συμβούλιο Επιμόρφωσης Μαγνησίας τον περασμένο Δεκέμβριο οργάνωσε κύκλους μάθησης στα θέματα της «Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» για το «Σχολείο Ανοικτό στην κοινωνία». Προγραμματίζονται για τις επόμενες εβδομάδες επιμορφωτικές δραστηριότητες στα επίκαιρα θέματα της Συνταγματικής αναθεώρησης και της Ακρίβειας και Κατανάλωσης.

Τετάρτη, Ιανουαρίου 11, 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-1-2006Προς τους Γραμματείς Π.Ε.,
Υπεύθυνους Επιμόρφωσης Π.Ε.
και στελέχη των Συμβουλίων Επιμόρφωσης

Αγαπητοί σύντροφοι,

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Εργαστηρίων Πολιτικής Επιμόρφωσης, που απευθύνθηκαν στους Γραμματείς, Αν. Γραμματείς και Υπεύθυνους Επιμόρφωσης Π.Ε., καθώς και στους Συντονιστές Ν.Ε.

Η επόμενη φάση των Εργαστηρίων θα ολοκληρωθεί μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου 2006. Στα επόμενα αυτά Εργαστήρια (που θα έχουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και διάρκεια με αυτά που ήδη έγιναν) θα συμμετάσχουν τα υπόλοιπα μέλη των Π.Ε. καθώς και οι Γραμματείς και Αν. Γραμματείς όλων των Δ.Ο.

Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών θα αναλάβουν οι Γραμματείς των Π.Ε. και οι Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης των Π.Ε.

Το ρόλο του συντονιστή των Εργαστηρίων θα αναλάβουν:
α) 40 περίπου στελέχη των Συμβουλίων Επιμόρφωσης των Νομών

β) Εκπαιδευτές των εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

γ) Στελέχη των Συμβουλίων Επιμόρφωσης που τώρα μετέχουν σε Π.Ε.

δ) Στελέχη των Π.Ε. που μετέχουν ενεργά ως επιμορφωτές στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (βλ. Συνημμένο Πίνακα).

Για να γίνει ο κατάλληλος συντονισμός όλου αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού έργου, σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε μια συνάντηση, που θα γίνει το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, και στην οποία θα συντονίσουν οι σ. Θανάσης Τσούρας και Αλέξης Κόκκος. Η συνάντηση θα γίνει στο Αμφιθέατρο της οδού Σολωμού 13-15, Αθήνα.

● Το πρώτο μέρος αυτής της συνάντησης (10.00-13.00) αφορά μόνο τα στελέχη του συνημμένου Πίνακα, που θα αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή των Εργαστηρίων. Ο Α. Κόκκος θα τους δώσει οδηγίες για τη μέθοδο με την οποία θα συντονίσουν τα Εργαστήρια.

● Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης (13.00-15.30) θα συμμετάσχουν οι παραπάνω μαζί με τους Γραμματείς και Υπεύθυνους Επιμόρφωσης των Π.Ε. Θα συζητηθεί ο τρόπος οργάνωσης των Εργαστηρίων.

● Στο τρίτο μέρος της συνάντησης, το οποίο απευθύνεται σε όλους (16.00-18.00) θα γίνει συζήτηση με τον Κ. Τόφφερ, σημαντικό στέλεχος του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και Διευθυντή της Σχολής Περιφερειακών Στελεχών, με θέμα την πολιτική επιμόρφωση.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Θανάσης Τσούρας
Μέλος Π.Σ
Υπεύθυνος Τομέα Επιχειρ. Σχεδιασμού
& Συντονισμού Δράσεων
Αλέξης Κόκκος
Πρόεδρος Ινστιτούτου Επιμόρφωσης