Τετάρτη, Ιανουαρίου 11, 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-1-2006Προς τους Γραμματείς Π.Ε.,
Υπεύθυνους Επιμόρφωσης Π.Ε.
και στελέχη των Συμβουλίων Επιμόρφωσης

Αγαπητοί σύντροφοι,

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Εργαστηρίων Πολιτικής Επιμόρφωσης, που απευθύνθηκαν στους Γραμματείς, Αν. Γραμματείς και Υπεύθυνους Επιμόρφωσης Π.Ε., καθώς και στους Συντονιστές Ν.Ε.

Η επόμενη φάση των Εργαστηρίων θα ολοκληρωθεί μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου 2006. Στα επόμενα αυτά Εργαστήρια (που θα έχουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και διάρκεια με αυτά που ήδη έγιναν) θα συμμετάσχουν τα υπόλοιπα μέλη των Π.Ε. καθώς και οι Γραμματείς και Αν. Γραμματείς όλων των Δ.Ο.

Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών θα αναλάβουν οι Γραμματείς των Π.Ε. και οι Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης των Π.Ε.

Το ρόλο του συντονιστή των Εργαστηρίων θα αναλάβουν:
α) 40 περίπου στελέχη των Συμβουλίων Επιμόρφωσης των Νομών

β) Εκπαιδευτές των εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

γ) Στελέχη των Συμβουλίων Επιμόρφωσης που τώρα μετέχουν σε Π.Ε.

δ) Στελέχη των Π.Ε. που μετέχουν ενεργά ως επιμορφωτές στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (βλ. Συνημμένο Πίνακα).

Για να γίνει ο κατάλληλος συντονισμός όλου αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού έργου, σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε μια συνάντηση, που θα γίνει το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, και στην οποία θα συντονίσουν οι σ. Θανάσης Τσούρας και Αλέξης Κόκκος. Η συνάντηση θα γίνει στο Αμφιθέατρο της οδού Σολωμού 13-15, Αθήνα.

● Το πρώτο μέρος αυτής της συνάντησης (10.00-13.00) αφορά μόνο τα στελέχη του συνημμένου Πίνακα, που θα αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή των Εργαστηρίων. Ο Α. Κόκκος θα τους δώσει οδηγίες για τη μέθοδο με την οποία θα συντονίσουν τα Εργαστήρια.

● Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης (13.00-15.30) θα συμμετάσχουν οι παραπάνω μαζί με τους Γραμματείς και Υπεύθυνους Επιμόρφωσης των Π.Ε. Θα συζητηθεί ο τρόπος οργάνωσης των Εργαστηρίων.

● Στο τρίτο μέρος της συνάντησης, το οποίο απευθύνεται σε όλους (16.00-18.00) θα γίνει συζήτηση με τον Κ. Τόφφερ, σημαντικό στέλεχος του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και Διευθυντή της Σχολής Περιφερειακών Στελεχών, με θέμα την πολιτική επιμόρφωση.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Θανάσης Τσούρας
Μέλος Π.Σ
Υπεύθυνος Τομέα Επιχειρ. Σχεδιασμού
& Συντονισμού Δράσεων
Αλέξης Κόκκος
Πρόεδρος Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: